logo

Bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh), khởi đầu là một thương cảng lớn của Sài Gòn. Thương cảng này nằm trên sông Sài Gòn và được xây dựng từ 1862, và hơn 2 năm sau đó, năm 1864, ngôi nhà Rồng này được hoàn thành, trên khu vực gần cầu Khánh Hội, nay thuộc quận 4.
UBND thành phố Hồ Chí Minh từng có chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch đưa Bến Nhà Rồng vào danh sách danh thắng biểu trưng của thành phố