logo

Cầu vượt vòng xoay Cây Gõ là cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Cây Gõ, có dạng hình chữ Y với nhánh chính trên đường Hồng Bàng và nhánh phụ nối vào đường 3 tháng 2.