logo

 

 

 

Cầu vượt tại nút giao Nguyễn Tri Phương - Ba Tháng Hai-  Lý Thái Tổ, cầu gồm 10 nhịp dầm hộp thép liên trụ bản mặt cầu bằng BTCT, có chiều dài dài 384m, rộng 9,5m